Midden in de maatschappij

Als onderneming ben je geen eiland. Daarom zoeken wij nadrukkelijk de verbinding met mensen uit de omgeving. Naast de al genoemde wajongers die we in dienst hebben, werken we voor het verpakken van producten nauw samen met sociale werkplaatsen.

We dragen ons vak een warm hart toe en daarvoor is goed vakonderwijs erg belangrijk. Omefa is daarom vanzelfsprekend voortrekker van de jaarlijkse Techniek Driedaagse en biedt stageplaatsen op verschillende niveaus voor de vakmensen van de toekomst.

Our CRS commitments: