Materiaalgebruik

Sinds 2010 stimuleren wij onze klanten al om waar mogelijk gerecyclede en biologische materialen te gebruiken. Vanaf 2020 produceren wij ruim 60% van onze producten uit gerecycled materiaal.

De komende jaren is recyclen niet meer vrijblijvend. Omefa loopt meerdere stappen voor op dit proces.
Nederland heeft de ambitie om in 2030 de helft recycle grondstoffen te gebruiken. Dit wordt stapsgewijs doorgevoerd.

Our CRS commitments: