Kwaliteit

Omefa hecht grote waarde aan het systematisch controleren, verbeteren en borgen van kwaliteit. We werken volgens Operational Excellence en voeren zelfstandig Six Sigma verbeterprojecten uit. Kwaliteitsmarges van een product zijn altijd het resultaat van overleg met de klant. Dat geeft duidelijkheid voor beide partijen en voorkomt klachten achteraf.

Spuitgieten gebeurt geautomatiseerd. Steekproefsgewijs wordt het product gecontroleerd met een ‘go – no go’ kaliber. Dit is een eenvoudig hulpmiddel waarmee ook niet-gespecialiseerde medewerkers kwaliteitscontroles kunnen uitvoeren.