Simulatie

Met geavanceerde software, heel veel productkennis en praktijkervaring gaan we in deze fase het product en de productie simuleren. Matrijzen zijn tenslotte erg kostbaar en dus is het belangrijk om te weten wat mogelijk is en waar technisch de grenzen liggen. Dat geeft de klant vooraf zekerheid. En ons ook: als we het niet vertrouwen, beginnen we er nog niet aan.

Bij simulatie spelen parameters mee als materiaal, dikte, homogeniteit, injectiedruk, sluitkracht, verwerkingstemperatuur en koel-coëfficiënt. Mogelijke verbeterpunten bespreken we met de klant. Simulatie zorgt voor een beter inzicht, slimmere oplossingen en een hogere leverbetrouwbaarheid.